Description

  • Chủ đầu tư:Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (ViettinBank)
  • Quy mô: Tổng mức đầu tư 580 tỷ đồng
  • Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy
  • Hình thức hợp đồng: Thầu phụ
  • Nhà thầu chính: Công ty TNHH Chitchareune
  • Loại hình dự án: Nhà văn phòng
  • Giá trị hợp đồng: 3.7 tỷ đồng
  • Thời gian thi công: 03/2018 – 9/2019