Description

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam
  • Quy mô: Nhà kho phụ tùng công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam
  • Gói thầu: Cung cấp lắp đặt thay thế hệ thống PCCC
  • Hình thức hợp đồng: Thầu chính
  • Nhà thầu chính: GEEC
  • Loại hình dự án: Nhà máy – Xưởng sản xuất
  • Giá trị hợp đồng: 6 tỷ đồng
  • Thời gian thi công: 04/2023 – 11/2023